Ajankohtaiset uutiset

OSTAJAPERSOONAT AUTTAVAT YRITYSTÄSI MENESTYMÄÄN

Julkaistu: 24.02.2016

Hyvin rakennetut ostajapersoonat auttavat sinua näkemään tuotteesi ja palvelusi asiakkaan näkökulmasta.

ostajapersoonat-kuva1.jpg

Uudenlaisissa tehokkaimmissa markkinointimalleissa keskitytään asiakkaiden ongelmien ja tarpeiden ratkaisuun omien tuotteiden ja palveluiden korostamisen sijasta.

Ostajapersoonat auttavat sinua hahmottamaan oman organisaatiosi vahvuudet omien asiakkaidesi näkökulmasta ja suunnittelemaan markkinointisi vastaamaan asiakkaidesi tarpeita mahdollisimman hyvin.

Ostajapersoonakuvaukset ovat tärkeä apuväline markkinoinnin näkökulman kääntämiseksi tuotteista asiakkaisiin.

MIKÄ ON OSTAJAPERSOONA ?

Ostajapersoona on tarkka kuvaus yhdestä asiakkaasta joka ostaa ja käyttää tuotteitasi tai palveluitasi. Tämä ostajapersoona edustaa sinun määrittämää tärkeää ostajaryhmää ja on tämän joukon tyyppiedustaja.

Ostajapersoonakuvauksen tarkoitus on aina tuoda esiin niitä erityisiä kiinnostuksen kohteita, huolenaiheita, päätöksentekoperusteita ja mieltymyksiä jotka ohjaavat tähän ryhmään kuuluvien asiakkaiden päätöksentekoa ja valintoja.

Ostajapersoonakuvausten tavoitteena on tunnistaa ja kuvata tärkeimmät ostajaryhmät siten, että niitä voidaan markkinoinnin keinoilla puhutella tehokkaasti.
Ostajapersoonakuvasten luominen auttaa sinua antamaan vastauksia asiakkaita kiinnostaviin kysymyksiin ja samalla viestimään asiakkaillesi niitä asioita, joita haluat heidän sinusta uskovan.

MIHIN OSTAJAPERSOONAKUVAUKSIA KÄYTETÄÄN ?

Ostajapersoonakuvauksia käytetään paremmin kohdistetun ja tehokkaamman markkinoinnin suunnittelussa.  Mitä enemmän hyödynnetään potentiaalisten asiakkaiden näkökulmaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pystytään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

Ostajapersoonakuvaukset ovat keino kertoa markkinointiviestisi asiakkaiden ymmärtämällä tavalla.

Millaisia ostajia sinä haluaisit tavoittaa? Mitä haluat heidän uskovan sinusta ja kyvystäsi ratkaista heidän ongelmiaan?

MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA KUN LAADITAAN OSTAJAPERSOONAKUVAUS ?

Ostajapersoonien laadinnassa on äärimmäisen tärkeää keskittyä asiakkaan taustatilanteen kuvaamiseen ja siihen, millaisia ongelmia / haasteita ja tarpeita hänellä on.

Ostajapersoonasta tulee käydä ilmi mitkä ovat niitä tyypillisiä tilanteita, jossa asiakas alkaa miettimään uusia ratkaisuvaihtoehtoja (eli milloin yrityksellesi syntyy potentiaalinen myyntimahdollisuus).

Asiakkaan ongelma on hyvin usein erilainen kun kysyt sitä talousjohtajalta tai myyntijohtajalta. Molemmat saattavat olla mukana ostohankkeessa, mutta näkökulma on huomattavan erilainen.

On myös erittäin tärkeää saada selville mitä Medioita ja kanavia asiakkaasi käyttävät hakiessaan ratkaisua selvittääkseen ongelmansa tai tarpeensa. On tärkeää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eli siellä missä asiakkaasi ovat.

Laadi tästä omat ostajapersoonat

ostajapersoonat

Soita meille!

puhelin04567 25250