Ajankohtaiset uutiset

Miksi kannattaa siirtyä käyttämään uudenaikaista tämän päivän markkinointia - inbound-markkinointia?

Julkaistu: 09.03.2016

Olet varmaan huomannut, että sinun ja muiden kuluttajien ostokäyttäytyminen on kokenut suuren muutoksen viime aikoina.
Asiakkaat eivät enää hyväksy kaikkea heille kohdistettua markkinointiviestintää vaan päättävät itse mitä mainontaa suostuvat vastaanottamaan ja mitä kanavia ja medioita käyttävät.

Netin lisääntynyt käyttö ostopäätöksien tukena , valinnan mahdollisuuksien lisääntyminen ja vapaus valita markkinointiviestit omien kiinnostuksien ja tarpeiden mukaisesti on johtanut ns. markkinointi ja osto vallankumoukseen.

Kuluttajilla on entistä suurempi vaikutusvalta päättää millaista markkinointia , mitä kanavia ja medioita hän käyttää ja haluaa seurata ja ennen kaikkea millä kriteereillä hän tekee ostopäätöksiä.

Markkinoinnin on sopeuduttava tähän päivään ja oltava sellaista joka kiinnostaa ja houkuttaa asiakkaita ja saa heidät itse ottamaan yhteyttä tuotteiden tai palveluiden tarjoajaan.

Markkinointi viestien pitää olla hyvin personoituja ja kohdistettuja juuri oikeisiin ostajapersooniin juuri oikeaan aikaan ja ennen kaikkea siellä missä asiakkaat ovat tehdessään ostopäätöksiä.

Oikein toteutettu inbound-markkinointi vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja osaa lähestyä heitä kiinnostavasti ja houkuttelevasti ja johtaa heidät tehokkaasti kohti ostopäätöstä.

Nykyaikaisessa inbound markkinoinnissa otetaan tehokkaasti huomioon seikat jotka ovat tärkeitä asiakkaan tehdessä valintaa mistä kyseisen tuotteen tai palvelun ostaa.

Markkinoinnissa on keskeisen tärkeää olla kiinnostavasti ja houkuttelevasti esillä siellä missä asiakas on tehdessään hankintapäätöksiä.

Vanhanaikainen outbound-markkinointi jossa lähestytään asiakkaita ilman heidän lupaa tai kiinnostusta on tullut tehottomaksi ja kalliiksi.

Lataa ilmainen toimenpidelista

Soita meille!

puhelin04567 25250