Ajankohtaiset uutiset

Miksi ja milloin asiakas ostaa

Julkaistu: 26.04.2016

Inboud-kuva-mangneetti.jpg

Tunnista ja herätä asiakkaasi tarpeet

Asiakas saattaa itse tunnistaa tarpeen, mutta usein siihen vaikuttavat ulkoiset seikat kuten markkinointi tai sosiaaliset tekijät. Houkutteleva markkinointi kiinnostavalla sisällöllä, joka on suunniteltu ja kohdistettu tarkasti juuri kyseiselle ostajapersoonalle, aktivoi asiakasta etsimään ratkaisua syntyneeseen tarpeeseen.

Anna asiakkaallesi tietoa ja ratkaisuja

Tiedonhakuvaiheessa asiakkaasi etsii ratkaisuja heränneeseen tarpeeseen. Asiakas etsii ja arvioi tietoa eri lähteistä itsenäisesti. Jopa 83 % etsii tietoa verkosta ennen ostopäätöksen syntymistä. Inbound-markkinointi on tehokas keino kohdata asiakkaat jo tiedonhakuvaiheessa, sillä se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet herättää kiinnostusta ja kouluttaa ja viihdyttää asiakasta.

Ole mukana, kun asiakkaasi vertailee vaihtoehtoja

On tärkeää olla mukana siinä vaiheessa, kun asiakkaasi vertailee itsenäisesti tiedonhaun perusteella syntyneitä vaihtoehtoja ja pyrkii löytämään parhaiten sopivan ratkaisun tarpeisiinsa ja ongelmiinsa. On kullanarvoista olla kärkipaikoilla Googlessa, kun asiakkaasi lähtee hakemaan vaihtoehtoja. Olemalla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikealla sisällöllä olet mukana asiakkaan ostopäätöksissä.

Täytä annetut lupaukset ja ylitä asiakkaan odotukset

Ostopäätöksen jälkeen on ensisijaisen tärkeää vastata asiakkaallesi syntyneisiin odotuksiin ja vahvistaa käsitystä, että asiakas on tehdyt oikean päätöksen valitessaan sinut täyttämään tarpeensa. Sosiaalisessa mediassa asiakkaan kokemukset leviävät tehokkaasti ja tämänkin johdosta on tärkeää vastata asiakkaasi odotuksiin ja pyrkiä ylittämään ne.

Inbound- markkinointi keskittyy asiakkaan ostoprosessiin ja sen eri vaiheisiin ohjaamalla asiakasta askel askeleelta lähemmäksi osto päätöstä.

Laadi tästä omat ostajapersoonat

ostajapersoonat

Soita meille!

puhelin04567 25250